O nás

Sme Družstvo invalidov Univerzál Piešťany, ktoré vzniklo v apríli 1991. Máme štatút chránenej dielne, lebo zamestnávame viac ako 60% zdravotne postihnutých zamestnancov. V roku 1993 sme získali od mesta Piešťany výrobnú halu, v jednej časti je dvojpodlažná, s výťahom, úplne bezbariérová, účelovo situovaná, projektovaná
a postavená pre potreby telesne postihnutých, v ktorej ponúkame práce z oblasti elektroniky a strojárstva montážneho charakteru.

Naše služby

Akú prácu vieme pre Vás zrealizovať:

Montážne práce z oblasti elektroniky

Kontrola plošných spojov, montáž elektropanelov, montáž káblových zväzkov a práce podobného charakteru.

Montážne práce z oblasti strojárstva

Montáž ľahkých podskupín a skupín, ktoré je možné montovať na pracovnom stole.

 

Manuálne práce

Lepenie, skladanie a čistenie výliskov z plastu a gumy a pod.

Skladanie rôznych návodov, vkladanie letákov, skladanie krabičiek atď.

pracovisko1
pracovisko2
pracovisko3
skladove_priestory

Využívajte efektívne finančné prostriedky a neplaťte sankcie.

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou spolupráce na základe Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.,
§ 63 odst. 1, písm. d, pri splnení § 64 ods. 1, zadávanie zákaziek.


Spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 20 pracovníkov majú zo zákona povinnosť zamestnať 3,2 % pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou (Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z., § 63 odst. 1, písm. d). Spoločnosti, ktoré túto podmienku neplnia, sú povinné platiť sankcie.


Zadaním zákazky našej spoločnosti, splníte § 63 Zákona o službách zamestnanosti - zadávanie zákaziek, neplatíte sankcie, máte kvalitne odvedenú prácu, napomôžete k integrácii zdravotne postihnutých do spoločnosti, nakoľko im umožníte vykonávať zmysluplnú prácu.


Organizácia má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a ďalej spĺňa požiadavky pre audit procesu sériovej výroby podľa VDA 6.3 a audit produktu podľa VDA 6.5.

Kontaktujte nás

Sme vďační za akúkoľvek formu spolupráce, pokúsime sa Vám vyhovieť v rámci našich kapacitných a technických možností.

Adresa

Družstvo invalidov UNIVERZÁL

Nikola Teslu 28

921 01 Piešťany

Telefón

+421 911 822 068

 

 

Email

diuniverzal@diuniverzal.sk